PRIVACYVERKLARING

VERGOUWE IT heeft altijd veel waarde gehecht aan (uw) privacy en zich maximaal ingezet om uw persoonlijke gegevens veilig op te slaan en te verwerken. Voor ons is dit een basis onderdeel van goed ondernemerschap. Ook onze diensten en manier van werken vallen vanaf 25 mei 2018 onder de AVG wetgeving. Mede hierom leggen wij in deze privacy verklaring uit wat wij doen met uw gegevens, waarvoor we het doen en wat uw rechten zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
VERGOUWE IT verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particuliere relaties. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat u of uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.


Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van bedrijven:
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
• BTW nummer, indien wettelijk vereist;
• Relevante bankrekeningnummers;
• Offerte gegevens;
• Order gegevens;
• Gegevens van, met u of uw organisatie, afgesloten contracten;
• Gegevens van de, voor u of uw organisatie, uitgevoerde projecten;
• Service verzoeken van u of uw organisatie;
• Datum, tijd en omschrijving van de voor u of uw organisatie uitgevoerde werkzaamheden;
• Gegevens m.b.t. financiële transacties;
• Voor de uitvoering van onze werkzaamheden binnen uw organisatie relevante gegevens van uw ICT omgeving;
• Gegevens van contactpersonen.
 
Voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van contactpersonen van relaties beperkt dit zich tot:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Functie;
• Vaste en/of mobiele zakelijke telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
 
Voor support aan/voor onze relaties kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
• IP-adres;
• Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.
 
Van het personeel dat bij VERGOUWE IT in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• BSN;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Datum in dienst;
• Datum aanvang en hoogte van het pensioengevend salaris en de deeltijdfactor;
• Wijziging deeltijdfactor bijvoorbeeld bij minder werken, onbetaald verlof en arbeidsongeschiktheid;
• Gegevens partner (naam, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer);
• Aanvang en einde van een periode van onbetaald verlof, inclusief het verlofpercentage;
• Wijziging pensioengevend salaris;
• Wijziging werkgeversgegevens (bv. verhuizing of wijziging statutaire naam);
• WIA- beschikking deelnemer;
• Afmelding bij einde dienstverband.
 
Verwerkingsdoelen en grondslag
VERGOUWE IT verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
• Afleveren van goederen en diensten;
• Afhandelen van uw betaling;
• Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze VoIP of Secure FileSync omgeving;
• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
VERGOUWE IT neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG VERGOUWE IT GEGEVENS BEWAART
VERGOUWE IT bewaart persoonsgegevens van personen van zakelijke en particuliere relaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
 
Van zakelijke relaties waarmee de samenwerking is beëindigd, sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

DELEN MET ANDEREN
VERGOUWE IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VERGOUWE IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen..

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van VERGOUWE IT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VERGOUWE IT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

COOKIES
VERGOUWE IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

VERGOUWE IT maakt geen gebruik van Google Analystics

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VERGOUWE IT en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@vergouwe-ict.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, contact met u op om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken.
 
Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Een relatie kan inzicht verkrijgen in de over hem/haar opgeslagen informatie middels een verzoek hiertoe via info@vergouwe-ict.eu. Op verzoek, middels een mail naar info@vergouwe-ict.eu, zullen wij onjuist geregistreerde informatie corrigeren dan wel verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de wettelijk voorgeschreven minimum bewaartermijn van de desbetreffende gegevens verstreken zijn.

BEVEILIGEN
VERGOUWE IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VERGOUWE IT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VERGOUWE IT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VERGOUWE IT op via info@vergouwe-ict.eu.

Gegevens van relaties, waaronder ook persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan andere partijen en of personen anders dan na:

• een schriftelijke verzoek hiertoe van de contactpersoon zelf;
• een uitspraak hiertoe door een bevoegde Nederlandse rechter.

VERGOUWE-ICT.EU is een website van VERGOUWE IT. Andere internet domeinen van VERGOUWE IT hebben commerciële redenen of dienen als gebruikersgemak maar zullen altijd doorverwijzen naar een (sub)pagina op VERGOUWE-ICT.EU.

VERGOUWE IT is als volgt te bereiken

Postadres : Postbus 180, 2980 AD  Ridderkerk
Vestigingsadres : Gieterijstraat 48, 2984 AB  Ridderkerk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 24376323
Telefoon : 0031 (0)180 42 97 70
E-mailadres : info@vergouwe-ict.eu

Download dit document in *.pdf formaat